Artscattleimprovement
Image default
Vervoer en transport

Duitse tolheffing van de baan

Bij de vorming van de regeringscoalitie in 2013 sprak het Christendemocratische CDU/CSU met het sociaaldemocratische SPD af tol te gaan heffen op Duitse snelwegen. Het doel van de tol was inkomsten verkrijgen voor het verbeteren van de infrastructuur in Duitsland. De tol zou zowel gelden voor buitenlandse als Duitse weggebruikers. In 2017 stemde het Duitse parlement hier mee in. 

 

Milieustickers

In de tussentijd nam het parlement in 2015 een wet aan waardoor automobilisten verplicht werden tot het kopen van een Umwelplakette. Deze Umwelplakette geven aan of een voertuig toegang heeft tot een milieuzone. Het doel van deze milieuzones, ook wel Umweltzones genoemd, is de luchtkwaliteit verbeteren. Door het toekennen van milieustickers aan voertuigen worden de meest vervuilende voertuigen geweerd. Volgens Nederland en Oostenrijk was deze wet al discriminator omdat buitenlandse weggebruikers ook werden verplicht tot het aanschaffen van deze milieustickers.

 

Uitspraak Europees Hof van Justitie

Zoals al eerder benoemd zijn sommige milieumaatregelen omstreden. De tolheffing was omstreden omdat Duitse weggebruikers zouden worden gecompenseerd via de wegenbelasting. Het gevolg hiervan is dat buitenlandse weggebruikers verhoudingsgewijs meer betalen om te rijden over de Duitse Autobahn. Op 17 mei 2017 stemde het Europees Parlemnt toch in met de invoering van de tol. Hierom stapten Nederland, Oostenrijk en Luxemburg naar het Europees Hof van Justitie. De uitspraak volgde in 2019, het Europees Hof van Justitie oordeelde dat de last van tolheffing op buitenlandse weggebruikers terecht kwam. 

 

Toekomst tolheffing in Duitsland

De invoering voor de tolheffing stond gepland voor 2019 maar had al eerder vertraging op gelopen. Leveranciers van de tolheffingssystemen kregen hun financiering niet rond en er waren te veel problemen met het bedschermen van de persoonsgegevens van automobilisten. De Duits minister voor verkeer, Andreas Scheuer, heeft laten weten dat de plannen voor tolheffing voorlopig van tafel is. Wel is er een taskforce opgezet om te kijken wat er wel mogelijk is na de uitsprak van het Hof. In de huidige situatie is er in Duitsland alleen een Umwelplakette verplicht in Umweltzones. Lees hier verder over Duitse milieustickers. 

https://www.automobielmanagement.nl/artikelen/2019/06/19/snel-en-voordelig-duitse-milieustickers-bestellen/