Artscattleimprovement
Image default
Toerisme

Kusttram Oostende-Blankenberge

blankenberge hotel

Het eerste deel van de lijn werd in gebruik genomen aan het begin van het badseizoen op 5 juli 1885, toen de eerste stoomtram tussen Oostende en Middelkerke passeerde. Dit was de tweede buurtspoorlijn die in België in gebruik werd genomen na de lijn Antwerpen-Hogstraten. In de herfst van hetzelfde jaar werd de lijn Ostandé-Nieuvport volledig geopend. In datzelfde jaar wordt zowel de uitbreiding van de lijn Oostende-Nieuwpoort naar Verne via Koksid als de aanleg van de lijn Oostende-Blankenberge besproken.

Na het succes van de eerste lijn in de daaropvolgende jaren werden aan de kust nieuwe tramlijnen aangelegd, die vooral dienen om dorpen in polders buiten de duinen met elkaar te verbinden. Dankzij de tram zijn deze dorpen centra van badplaatsen geworden. Zo droeg de lijn “Oostende-Blankenberge”, geopend op 1 augustus 1886, bij tot de welvaart van beide steden. In 1887 werd Blankenberge bezocht door 150 duizend passagiers. Wenduyne, waarmee de tram in 1906 arriveerde, veranderde van een piepklein dorpje in een favoriete badplaats. NMVB-spoorwegen hebben nieuwe gebieden van toeristische ontwikkeling in de duingordel ontsloten: de tram opende de schoonheid van de duinen voor miljoenen mensen en maakte het strand aantrekkelijk. De hotels, die de voordelen van de tramdienst zagen, vroegen de Nationale Maatschappij om extra haltes dichter bij het hotel, zodat toeristen gemakkelijker konden komen en de hotels zelf hun winst konden vergroten.

Maar De Han, een klein vissersdorpje op de route van de lijn Blankenberge-Oostende, heeft het meeste te danken aan de kusttram. Passagiers werden aangetrokken door het uitzicht op de duinen en het bos vanuit het tramraam. En al snel ontstond hier een halte, vanwaar paden voor recreatieve wandelingen in het bos en tussen de duinen zich in de verte uitstrekten. De toestroom van vakantiegangers naar deze plek leidde tot de bouw van hotels in de directe omgeving met een stop, en vervolgens de bouw van hotels en villa’s door het hele duin. De Han is een populaire badplaats geworden. In 1902 werd een nieuw tramstation van gele baksteen gebouwd, dat perfect paste bij de luxe villa’s en hotels en het symbool werd van dit resort.

Bij de bouw van nieuwe hotels en villa’s werd de kusttram ingezet om bouwmaterialen te vervoeren. In sommige gevallen zijn voor deze doeleinden tijdelijke vertakkingen van de sporen van de hoofdroute gemaakt.

Tijdens het eerste decennium werden langs bestaande wegen tussen kustgemeenten buurtspoorwegen aangelegd. Gedurende deze periode werd er geschreven: „De NMVB-spoorwegen staan ​​dichter bij de mensen dan hun oudere broer. Ze hebben nooit de intentie gehad om het landschap te veranderen, ze hebben zich eraan aangepast. De tram rijdt over dezelfde wegen als mensen, gebruikt dezelfde bruggen als wij. Hij loopt door de straten van het dorp en stopt in de buurt van plaatselijke cafés … ”.

Gaandeweg is er echter meer aandacht gekomen voor het toeristisch potentieel van de tram, die de kustlijn voor de duinen zal volgen. Zo ontstond in 1895 het project van de geëlektrificeerde lijn “Oostende-Westende” langs de zeekust voor de duinen, en niet langs de bestaande wegen zoals voorheen. De promenade langs deze lijn is veel later aangelegd.

In 1897 verbond een elektrische tram Oostende met Middelkerke-Bad, en in de jaren daarna werd het tracé doorgetrokken naar Westende-Bad en Nieuwport-Bad. Na 1900 ontwikkelde de Nationale Maatschappij van de NMBS plannen om dubbele tramlijnen aan te leggen op de drukste delen van de kust.

In 1902 startte de bouw van de dubbel geëlektrificeerde lijn Oostende-Blankenberge aan het oostelijk deel van de kustlijn, terwijl de stoomtram verder ging langs de oude route in de polders.

In 1907 werden plannen getekend om de lijn van Blankenberge tot Heist door te trekken en aan te sluiten op de lijn Knokke-Westkapelle-Brugge. De geëlektrificeerde lijn Blackenberge-Heist werd voltooid en in gebruik genomen in 1911. En op 29 juni 1912 ging voor het eerst de rechtstreekse tram Oostende-Knokke te water.

Zo werd het volledige spoorwegnet langs de kust vlak voor de Eerste Wereldoorlog geëlektrificeerd. Elektrificatie heeft het comfort en de snelheid van de tram verhoogd, wat nu meer in lijn is met elite resorts. Terwijl in andere regio’s de elektrische tram de stoomtram verving en zijn route voortzette, liepen hun paden langs de kust uiteen. Hier verbond de elektrische tram, in tegenstelling tot zijn voorganger, niet de dorpskernen, maar de luxe badplaatsen. Als gevolg hiervan werd de kuststoomtram buiten gebruik gesteld als boerderijtram.

https://www.dergatsjev.be/2020/07/blankenberge-zeedijk-strand.html