Artscattleimprovement
Image default
Zakelijke dienstverlening

Bedrijven en Coronasteun

Vanaf 1 oktober worden alle vergoedingen die bedrijven kregen die werden geraakt door de coronacrisis stopgezet. Zo her en der zullen nog wat uitzonderingen blijven bestaan, zoals waarschijnlijk onbelaste reiskostenvergoedingen en kredietregelingen.

Wat in ieder geval vanaf 1 oktober afgeschaft gaat worden zijn is de inkomstenondersteuning via ToZo, NOW, TONK en TVL. Alleen zelfstandige ondernemers kunnen dan nog beroep doe op bijstand via de BBZ, welke vanaf 1 januari 2021 net als TOZo geen vermogenstoets zal afnemen. Ook alle kredietregelingen blijven nog van kracht, zoals de KCKC, het overbruggingskrediet van Qcredits en BMKB-C. Daarnaast blijft het Garantiefonds voor evenementen ook bestaan, zodat hiervoor de kosten gedekt worden wanneer dit niet kan plaatsvinden. Ook de leningsfaciliteit voor garantiefondsen van de reisbranche zullen nog wel even blijven gelden.

Al met al zijn ondernemers dus vanaf 1 oktober weer verplicht om belasting te gaan betalen, inclusief het verschuldigde. Het is wel mogelijk om een verlengd uitstel van de betalingen aan te vragen. Dit uitstel staat dan los van de belastingschulden die vanaf 1 oktober 2022 afgelost moet worden en waar 5 jaar de tijd voor is.

De overheid komt wel met een aantal andere tegemoetkomingen, zoals dat er extra geld wordt vrijgemaakt voor het sociaal pakket. Zo wordt er bij het mbo extra intensieve begeleiding, scholing via praktijkleren en loonbaanadvies gegeven. Mensen die zijn ontslagen bij hun werk vanwege faillissement, die een uitkering hebben of voor andere zelfstandige ondernemers die op zoek zijn naar werk en een ToZo uitkering hebben, kunnen hier gebruik van maken. wordt een werktijdverkorting ingesteld vanaf 1 oktober. Dit is bedoeld voor zaken die corona gerelateerd zijn waardoor buitengewone of kortdurende omstandigheden uit ontstaan. Ook zijn er afspraken gemaakt met Duitsland en België over de behandeling van thuiswerkdagen. Officieel gelden deze afspraken tot september maar waarschijnlijk wil Nederland deze verlengen en misschien permanent maken.

Wil je meer weten over deze regelingen? Vraag aan een expert als WEA accountants voor meer advies. Ook kunnen zij je hele met andere zaken als bijvoorbeeld fiscaal advies.

http://weanaaldwijk.nl