Artscattleimprovement
Business / Food and Related Products

Toevoerstoring van wasmachines

Toevoerstoring van wasmachines: door witgoed monteur Amstelveen

waardoor het drukverschil over de venturi in de geiser te gering wordt en de brander uitgaat. Een bijzonder soort kraan is de vlotterkraan die bijvoorbeeld in w.c.stortbakken wordt toegepast.

Toevoerstoring van wasmachines

Indien de stortbak vol is drukt de drijvende vlotter via de hefboom de klep op de klepzitting volgens witgoed monteur Amstelveen. De kraan is dicht. Door het lichten van de klok – gestippeld getekend – wordt de stortbak geleegd. De vlotter is gezakt  volgens wasmachine reparatie amsterdam en de klep sluit de klepzitting niet meer af. Het water kan via het uitstroompijpje in de bak stromen. Daarbij stijgt de vlotter langzaam en drukt de kraan tenslotte dicht.

 

Toevoerstoring van wasmachines

 

waardoor het drukverschil over de venturi in de geiser te gering wordt en de brander uitgaat. Een bijzonder soort kraan is de vlotterkraan die bijvoorbeeld in w.c.stortbakken wordt toegepast

Toevoerstoring van wasmachines

Indien de stortbak vol is drukt de drijvende vlotter via de hefboom de klep op de klepzitting. De kraan is dicht. Door het lichten van de klok – gestippeld getekend – wordt de stortbak geleegd. De vlotter is gezakt en de klep sluit de klepzitting niet meer af. Het water kan via het uitstroompijpje in de bak stromen. Daarbij stijgt de vlotter langzaam en drukt de kraan tenslotte dicht. 

 

Toevoerstoring van wasmachines

spoeltoestellen 

Deze dienen voor het in korte tijd schoonspoelen van closetpotten, urinoirs e.d. De faecalien worden daarbij via de afvoerleiding afgevoerd. Het ligt voor de hand het spoelwater direct aan de drinkwaterleiding te onttrekken en via een pijp in bijvoorbeeld de closetpot te laten stromen. Zowel de stroomsnelheid van het water als de hoeveelheid water moet voldoende groot zijn om de facelien af te voeren. Er zijn bezwaren verbonden aan het toepassen van een gewone kraan. Indien deze onvoldoende wordt opengedraaid, is de stroomsnelheid van het water te gering en de hoeveelheid onvoldoende. Bovendien is de kans op waterspilling groot, omdat men eerst een reservoir uit de drinkwaterleiding wordt gevuld.